2007年6月24日日曜日

อาณาจักรอยุธยา

อาณาจักรอยุธยา เป็นอาณาจักรของไทยในอดีต มีหลักฐานของการเป็นเมืองในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 - 18 โดยมีร่องรอยของที่ตั้งเมือง โบราณสถาน โบราณวัตถุ และเรื่องราวเหตุการณ์ในลักษณะตำนาน พงศาวดารไปจนถึงศิลาจารึก ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานร่วมสมัยที่ใกล้เคียงเหตุการณ์มากที่สุด ว่าก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา ใน พ.ศ. 1893 นั้น ได้มีบ้านเม! ืองตั้งอยู่ก่อนแล้ว มีชื่อเรียกว่า เมืองอโยธยา หรือ อโยธยาศรีรามเทพนคร หรือ เมืองพระราม มีที่ตั้งอยู่บริเวณด้านตะวันออกของเกาะ เมืองอยุธยาเป็นเมืองที่มีความเจริญทางการเมืองการปกครอง และมีวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองแห่งหนึ่ง มีการใช้กฎหมายในการปกครอง 3 ฉบับ คือ พระอัยการลักษณะเบ็ดเสร็จ พระอัยการลักษณะทาส และพระอัยการลักษณะกู้หนี้


�
พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
^  ในประวัติศาสตร์เดิม นับว่ามี 34 พระองค์ เนื่องจากในปี พ.ศ. 2091 ในสมัยระหว่าง พระยอดฟ้า และ พระมหาจักรพรรดิ มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งพระนามว่า ขุนวรวงศาธิราช ขึ้นครองราชย์ แต่ไม่นับเพราะชิงราชบัลลังก์ของพระยอดฟ้า สวรรคตเพราะถูกจับประหารชีวิต ครองราชย์ได้ 42 วัน (บางที่ว่า 43 วัน)

สมเด็จพระสุริโยทัย
พระวิสุทธิกษัตรีย์
พระสุพรรณกัลยา

2007年6月22日金曜日

บิสมาร์ก

บิสมาร์ค หรือ บิสมาร์ก (Bismarck) ภาษาเยอรมัน (ค) ภาษาอังกฤษ (ก) สามารถหมายถึง

ออตโต ฟอน บิสมาร์ค เสนาบดีและรัฐบุรุษของ ปรัสเซีย-เยอรมนี
บิสมาร์ก (เมือง) เมืองหลวงของมลรัฐนอร์ทดาโคตา
บิสมาร์ค (เรือรบ) (German battleship Bismarck) เรือรบของเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่ 2

2007年6月17日日曜日สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ พระนามเดิม " เจ้าฟ้าเพชร " เป็นพระราชโอรสองค์โตของสมเด็จพระเจ้าเสือ ขึ้นครองราชย์ใน ปี พ.ศ. ๒๒๕๑ ภายหลังการสวรรคตของพระราชบิดา โดยมี " เจ้าฟ้าพร " พระอนุชา เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล
เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ มีพระนามว่า สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ โดยพระนามที่เป็นที่รู้จักกันคือ พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ นั้นมาจาก พระที่นั่งยรรยงก์รัตนนาสน์ ซึ่งเป็นประทับอันอยู่ข้างสระน้ำท้ายพระบรมมหาราชวัง
ในรัชสมัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ มีเรื่องราวที่น่าสนใจคือ มีการแต่งเรือสำเภาบรรทุกสินค้าไปค้าขายที่เมืองท่ามะริด ไปจรดถึงทวีปแอฟริกาตอนเหนือ มีการขุดคลองสำคัญอันเป็นเส้นทางคมนาคม คือ " คลองมหาไชย " และ " คลองเกร็ดน้อย " มีการแข่งกันสร้างวัด ระหว่างพระองค์กับพระอนุชา คือ " วัดมเหยงค์ " และ " วัดกุฏีดาว " มีการเคลื่อนย้ายพระนอนองค์ใหญ่ของวัดป่าโม! ก เพื่อให้พ้นจากการถูกน้ำเซาะตลิ่ง เป็นต้น
ปลายรัชสมัย มีการแย่งชิงราชสมบัติอย่างรุนแรง กินระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๑ ปี ระหว่างพระราชโอรส ๒ พระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ กับกรมพระราชวังบวรสถานมงคล (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ) พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ เสด็จสวรรคตด้วยพระโรคมะเร็งที่พระชิวหาและพระศอ ในปี พ.ศ. ๒๒๗๖ รวมระยะเวลาครองราชย์ ๒๕ ปีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ
เกร็ดที่น่าสนใจ

ทรงเป็นกษัตริย์ที่โปรดเสวยปลาตะเพียนมาก โดยออกพระราชกำหนดห้ามราษฎรจับหรือรับประทานปลาตะเพียน หากผู้ใดฝ่าฝืน มีบทลงโทษ คือ ปรับเป็นเงิน ๕ ตำลึง หรือ ๒o บาท
ทรงพระราชทานท้องพระโรงแก่สมเด็จพระสังฆราชแตงโม (ทอง) ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพระองค์โดยล่องเรือจากอยุธยาไปเพชรบุรีแล้วไปสร้างที่วัดใหญ่สุวรรณาราม (วัดสุวรรณาราม บ้างก็เรียกวัดใหญ่) จึงทำให้คงเหลือพระราชวัง ท้องพระโรงที่แสดงถึงศิลปกรรมของอยุธยาที่รอดเหลือจากการเผาของพม่าเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ ๒ อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี
�


สถานีรถไฟบ้านดวด ตั้งอยู่บ้านดวด หมู่ 2 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นสถานีรถไฟชั้น 4 ของทางรถไฟสายใต้


ฟอสเตอร์
สารบัญตารางเวลาการเดินรถ

หมายเหตุ : ดพ= รถด่วนพิเศษ | ด= รถด่วน | ร= รถเร็ว | ธ= รถธรรมดา | ช= รถชานเมือง | ท= รถท้องถิ่น | น= รถนำเที่ยว | ส= รถสินค้า


2007年6月15日金曜日

Buzzer

บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากว่ายังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย

ภาพปกของ Buzzer Beater Vol.1


ภาพปกของ Buzzer Beater Vol.1Buzzer Beater เป็นการ์ตูนเรื่องที่ ทาเคฮิโกะ อิโนอุเอะ เขียนลงใน Monthly Shonen Jump ระหว่างปี 1997-1998 เท่าที่ทราบมีอยู่ 4 เล่ม และมี renovation edition อีก 2 เล่ม แต่ในประเทศไทยไม่มีใครเป็นตัวแทนนำมาแปลและจัดจำหน่าย


2007年6月14日木曜日

�

<< 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 >>
รายชื่อจำนวน -- จำนวนเต็ม
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 >>
89 (แปดสิบเก้า) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 88 (แปดสิบแปด) และอยู่ก่อนหน้า 90 (เก้าสิบ)


89
สารบัญ

ภาษากรีก - enneaoctaconta-
ภาษาละติน - novemoctaginti-

2007年6月12日火曜日ปานเวทย์ ไสยคล้าย นักร้องและนักแสดงที่ได้รับชื่อเสียงจากรายการ ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย ปี 1สารบัญ
ปานเวทย์ ไสยคล้าย หรือ ปอ เป็นหนึ่งใน 11 นักล่าฝันจากรายการ ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย ฤดูกาลที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 จากรายการ ในรหัส V10


ปานเวทย์
ประวัติผลงาน
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550

Theme Song Academy Fantasia
UBC Academy Fantasia V-Reunite Live in BKK,Khonkaen,Chiang Mai
คอนเสิร์ตสานใจไทย สู่ใจใต้
คอนเสิร์ตแม่ของแผ่นดิน
The battle of dream (AF1 VS AF2)
อัลบั้ม Dream Team (ร่วมกับ AF1 และ AF2)
103 FM One present Dream team Concert
อัลบั้ม Soul Much In Love
concert 100 ปี SCB
AF Love to Share Interactive Concert

2007年6月11日月曜日มอร์แกน แม็คเดวิทท์ (Morgan McDevitt)คือ ผู้เข้าแข่งขันในรายการเซอร์ไวเวอร์ กัวเตมาลา ฤดูการที่ 11 เป็นผู้เข้าแข่งขันคนที่ 2 ที่ถูกโหวตออก และเป็นสมาชิกเผ่ายาช่าคนแรกที่ถูกโหวตออก เธอเป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดในฤดูกาลนี้ อายุเพียง 21 ปีเท่านั้น มอร์แกนเป็นผู้ช่วยนักมายากล และพนักงานเสิร์ฟเป็นอาชีพเสริม


�มอร์แกน
ของที่ชื่นชอบ

สี: ฟ้าอ่อน, ชมพู, ม่วง
กลิ่น: คุกกี้อบใหม่ๆ, วะนิลลา
ดอกไม้: กล้วยไม้
เกมส์กระดาน: หมากรุก
วีดิโอเกมส์: เบสเพลลด์ เกมบน เอมเอสเอน
กีฬา: วอลเลย์บอล, ซอฟท์บอล
ทีมกีฬาที่โปรด: อิลลินี่ บาสเก็ตบอล, คับส์, แบร์ส
กิจกรรมกลางแจ้ง: ว่ายน้ำ, ปั่นจักรยาน, เดินไกล
รายการทีวีโปรด: เซอร์ไวเวอร์, เซ็กส์ แอนด์ เดอะ ซิตี้
ภาพยนตร์: เวน แฮร์รี่ เม็ท แซลลี่
ดาราชาย: ทอม แฮงค์ , จอห์นนี่ เด็บบ์
ดาราหญิง: จูเลีย โรเบิร์ต, เคียร่า ไนท์ลีย์
ดนตรี: ป็อป, โทรี่ เอมอส, โคลด์ เพลย์, เจสัน แมรซ
นิตยสาร: เจน, คอสโมโพรีแทน, พีเพิล
หนังสือ: มัลคอม แกลดเวลล์, เซเรสทีน พรอสเฟสซี่, เดอะ เทนธ์ อิน ไซด์
ธัญพืช: สมาร์ท สตาร์ท, เบสิค โฟว์
ผลไม้: สับปะรด, เบอร์รี่, แอปเปิล
อาหารว่าง: วีท ทินส์, พริงเกิลส์
คุกกี้: ดับเบิ้ล สตัฟฟ์ โอรีโอ
ขนม: โดฟว์ ช็อคโกแลต บาร์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์: ไมไต, ไวน์
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์: ดร. เปปเปอร์, กาแฟดำ

2007年6月10日日曜日

ถนนพระรามที่

ถนนพระรามที่ 6 (Thanon Rama VI) เป็นถนนสำคัญสายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แยกจากถนนพระรามที่ 1 ที่สี่แยกพงษ์พระราม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน บริเวณใกล้วัดสามง่าม ข้ามคลองมหานาคเข้าสู่พื้นที่เขตราชเทวีที่แขวงถนนเพชรบุรี ตัดกับถนนเพชรบุรีที่สี่แยกอุรุพงษ์ ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออกเข้าสู๋แขวงทุ่งพญาไท ตัดกับถนนศรีอยุธยาที่สี่แยกศรีอยุธยา ตัดกับถนนราชวิถีที่สี่แ! ยกตึกชัย ข้ามคลองสามเสนและเริ่มต้นเลียบคลองประปาในพื้นที่แขวงสามเสนใน (เขตพญาไท) ตัดกับถนนนครไชยศรีที่สามแยกโรงกรองน้ำ ตัดกับถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 และถนนพระรามที่ 6 ซอย 37 ที่สี่แยกพิบูลวัฒนา ตัดกับถนนประดิพัทธิ์ที่สี่แยกประดิพัทธิ์ จนถึงมุมถนนกำแพงเพชรเข้าย่านสินค้าพหลโยธิน
ถนนพระรามที่ 6 เดิมชื่อ "ถนนประทัดทอง" สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คำว่า "ประทัดทอง" นั้นจากชื่อเครื่องลายครามที่มีภาพต้นประทัดทอง ภายหลังเรียกเพี้ยนเป็นบรรทัดทอง
ครั้นมาถึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อถนนประทัดทองตลอดทั้งสายเป็น "ถนนพระรามที่ 6" เพราะเป็นถนนที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปรับปรุงเป็นเส้นทางไปโรงกรองน้ำประปาสามเสน และต่อไปยังสะพานพระราม 6สถานที่สำคัญที่ถนนตัดผ่าน

โรงพยาบาลรามาธิบดี
กระทรวงการต่างประเทศ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โรงกรองน้ำสามเสน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

2007年6月9日土曜日

พรรคคอมมิวนิสต์จีน

พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นกองหน้าของชนชั้นกรรมกรของจีน ขณะเดียวกัน
เป็นกองหน้าของ ประชาชนและประชาชาติจีน เป็นศูนย์นำภารกิจสังคมนิยมที่ มีเอกลักษณ์ของจีน เป็นตัวแทน ความต้องการในการพัฒนากำลังการผลิตที่ทันสมัย
และตัวแทนทิศทางความก้าวหน้าของ วัฒนธรรมจีนที่ทันสมัยและก็เป็นตัวแทนผล ประโยชย์ขั้นมูลฐานของประชาชนจีนอันไพศาลที่สุด เหมาเจ๋อตุงได้ยินเกี่ยวกับการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ในรัสเซียและเขาก็เป็นผู้ปฏิวัติลัทธิ มาร์กตั้งแต่นั้นก็ก่อให้เกิดพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นในประเทศจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2464 โดยเหมาเจ๋อตุง พรรคค�! ��มมิวนิสต์จีนต่อสู้กับพรรคก๊กมินตั๋งหลายครั้งแต่ก็แพ้หลายครั้งแล้วเจอการ รุกรานของญี่ปุ่นจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2 สหภาพโซเวียตได้มอบอาวุธจํานวน มากให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีน และได้ทําการรบกับพรรคก๊กมินตั๋ง จนได้รับชัยชนะปกครองประเทศจีนและประกาศตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในวันที่ 1 ตุลาคม 2492 เหมาเจ๋อตุงได้ประกาศว่า ณ �! �ันนี้สาธารณรัฐประชาชนจี นศูนย์กลางอํานาจของประชาชนได้ก่อตั้งขึ้นแล้ว และปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้นำประชาชนชนชาติต่าง ๆ ทั่วประเทศ รักษาไว้ซึ่งเอกราชและ ความมั่นคงของชาติ ได้บรรลุซึ่งการประเปลี่ยนของสังคมจีน จากลัทธิประชาธิปไตยใหม่สู่สังคมนิยม เป็นผลสำเร็จมีโครงการจนทำให้ภารกิจเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของจีนได้รับการพัฒนาอย่างใหญ่�! �ลวงที่ีไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์
พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีข้อคิดเห็นให้พัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างแข็งขัน พยายามช่วง ชิงบรรยากาศระหว่างประเทศที่เป็นผลดีต่อการปฏิรูปและเปิดประเทศและการสร้างสรรค์ที่ทันสมัย ของจีน ในกิจการระหว่างประเทศ พรรคคอมมิวนิสต์จีนยืนหยัดดำเนินนโยบายต่าง ประเทศที่สันติ และอิสระเป็นตัวของตัวเอง รักษาเอกราชและอธิปไตยของจีน คัดค้านลัทธิครอง ความเป�! ��นเจ้าและ การเมืองที่วางอำนาจบาตรใหญ่ ป้องกันสันติภาพของโลก ส่งเสริมความก้าวหน้า ของมนุษยชาติ
พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นองค์เอกภาพที่ก่อตั้งชึ้น ตามหลักนโยบายและธรรมนูญองค์การส่วนกลางของพรรคคอมมิวนิสค์จีนรวมถึงการประชุมสมัชชา ผู้แทนทั่วประเทศของ พรรค ฯ คณะกรรมการกลาง กรมการเมือง คณะกรรมการประจำกรมการเมือง
สำนักเลขาธิการ คณะกรรมการการทหารและคณะกรรมการตรวจสอบวินัยของคณะกรรมการกลาง พรรคคอมมิวนิสต์จีนการประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเปิดประชุม 5 ปีต่อครั้ง
ปัจจุบัน พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีสมาชิกร่วม 70 ล้านคน เลขาธิการใหญ่คนปัจจุบันคือ นายหูจิ่นเทา
พรรคคอมมิวนิสต์จีน สาธารณรัฐประชาชนจีนปกครองในระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์มีพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งมีสมาชิกประมาณ 68 ล้านคน(สถิติปี 2547)เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายด้านต่างๆของประ เทศอย่างเบ็ดเสร็จตามแนวทางลัทธิมาร์กซ์-เลนิน ความคิดของอดีตประธานาธิบดีเหมา เจ๋อตง ทฤษฎีการ สร้างสรรค์สังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์แบบจีนของเติ้ง เสี่ยวผ�! ��ง รวมถึงทฤษฎีสามตัวแทนที่ได้รับการบรรจุเข้า ในธรรมนูญของรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 โดยรัฐบาลและรัฐสภามีหน้าที่คอยปฏิบัติตามมติและนโยบาย ที่พรรคกำหนดโดยยึดหลักประชาธิปไตยรวมศูนย์ (Democratic Centralism) ตามธรรมนูญพรรค

กำหนดให้มีการประชุมสมัชชาพรรคแห่งชาติ (Party Congress) ทุก 5 ปี นับตั้งแต่ได้มีการจัดตั้ง พรรคขึ้นในปี 2464 จนถึงปัจจุบัน พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดให้มีการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์ แล้วรวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง โดยได้จัดประชุมสมัชชาพรรคสมัยที่ 16 ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 ซึ่งนายหู จิ่นเทา ได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ คนปัจจุบัน (วาระ 5 ปี)
การเมืองภายในจีนยังคงมีเสถียรภาพภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เมื่อวันที่ 8-14พฤศจิกายน

2545ได้มีการประชุมสมัชชาพรรคสมัยที่16ซึ่งมีการถ่ายโอนอำนาจจากผู้นำรุ่นที่3ซึ่งมีนาย เจียง เจ๋อหมิน เป็นแกนนำ ไปยังรุ่นที่ 4 ซึ่งมีนายหู จิ่นเทา เป็นแกนนำ
ที่ประชุมได้แต่งตั้งนายหู จิ่นเทา เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน สืบแทนนายเจียง เจ๋อหมิน พร้อมทั้งแต่งตั้งสมาชิกถาวรประจำกรมการเมือง (Members of Standing Committee of the Political Bureau of the Central Committee of CPC) อีก 8 คน ถือได้ว่าบุคคลทั้ง 9 คนนี้ เป็นผู้ที่มีความสำคัญทางการเมืองระดับสูงสุดของจีน
ระหว่างวันที่ 5-18 มีนาคม 2546 ได้มีการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติสมัยที่ 10 ขึ้น ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการสรุปผลการบริหารประเทศในช่วง 5 ปี พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้นำรัฐบาล ชุดใหม่ โดยได้แต่งตั้งให้ นายหู จิ่นเทา เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นประธานาธิบดี ( สืบแทนนายเจียง เจ๋อหมิน) และนายเวิน เจียเป่า เป็นนายกรัฐมนตรี (สืบแทนนายจู หรงจี) ในขณะที่ นายเจียง เจ�! �อหมิน ยังคงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการทหารพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อไปอีกสมัย
ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 4 ของสมัชชาพรรคสมัยที่ 16 ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2547 ได้อนุมัติให้นายหู จิ่นเทา ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการทหาร

(สืบแทนนายเจียง เจ๋อหมิน) โดยจะมีผลเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาประชาชนในเดือนมีนาคม 2548

2007年6月8日金曜日

ฤๅษี

ฤๅษี หรือ ฤษี (อังกฤษ: hermit, กรีก: ἐρημίτης erēmitēs) คือคำเรียกบุคคลที่อยู่อย่างสันโดษและห่างไกลจากสังคม ทัศนคติของฤๅษีมีให้เห็นในวรรณคดีไทยหลายเรื่อง อาทิ พระอภัยมณี จันทโครพ ในลักษณะเป็นชายชราผอม มวยผมสีขาว หนวดเครายาวสีขาว นุ่งห่มหนังสัตว์อย่างหนังเสือหรือกวางที่ตายแล้ว คล้องลูกประคำ สวมงอบบนศีรษะ ถือไม้เท้าที่หงิกงอ ถือศีลบำเพ็ญตบะ มีวิชาอาคมเก่งกล้! า และมักอาศัยอยู่ตามป่าลึก ที่อยู่อาศัยของฤๅษีเรียกว่า อาศรม (อ่านว่า อา-สม)


2007年6月7日木曜日

ทวีปออสเตรเลีย


บทความนี้เกี่ยวกับทวีปออสเตรเลีย สำหรับประเทศ ดูที่ ประเทศออสเตรเลีย

ทวีปออสเตรเลีย เป็นทวีปที่รวมแผ่นดินใหญ่ของประเทศออสเตรเลีย นิวกินี แทสมาเนีย และเกาะต่างๆที่อยู่บนไหล่ทวีปเดียวกัน ในทางธรณีวิทยาแล้วไหล่ทวีปถือเป็นส่วนหนึ่งของทวีป ทำไมแผ่นดินที่กระจัดกระจายเหล่านี้ยังคงนับว่าเป็นทวีป สำหรับประเทศนิวซีแลนด์นั้นไม่ได้อยู่บนไหล่ทวีปเดียวกัน แต่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคที่ใหญ่กว่าที่เรียกว่าออสตราเลเชีย! สำหรับทวีปออสเตรเลียนี้ประกอบไปด้วย 1 ประเทศ กับ 3 ดินแดน คือ

ประเทศ

ธงของประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
ดินแดน

ธงของเกาะนอร์ฟอล์ก เกาะนอร์ฟอล์ก (ธงของประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลีย)
ธงของหมู่เกาะโคโคส หมู่เกาะโคโคส (ธงของประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลีย)
ธงของเกาะคริสต์มาส เกาะคริสต์มาส (ธงของประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลีย)

2007年6月5日火曜日

ชีววิทยาทางทะเล

ชีววิทยาทางทะเล เป็นวิชาซึ่งว่าด้วยความชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตซึ่งอยู่ในทะเล ทั้งนี้จากปัจจัยทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้สิ่งมีชีวิตในทะเลมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพความเข้มข้นของสารละลายที่สูง คลื่นลมที่รุนแรง กระแสน้ำ น้ำขึ้น-น้ำลง


อภิญญา

ส่วนหนึ่งของ
พุทธศาสนา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพื่อความดับทุกข์ · นิพพาน
ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส
พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์
อภิญญา แปลว่า ความรู้ยิ่ง หมายถึงปัญญาความรู้ที่สูงเหนือกว่าปกติ เป็นความรู้พิเศษที่เกิดขึ้นจากการอบรมจิตเจริญปัญญาหรือบำเพ็ญกรรมฐาน

อภิญญาในคำวัดหมายถึงคุณสมบัติพิเศษของพระอริยบุคคลซึ่งเป็นเหตุให้มีอิทธิฤทธิ์ต่างๆ มี 6 อย่าง คือ

อิทธิวิธิ แสดงฤทธิ์ได้ เช่น ล่องหนได้ เหาะได้ ดำดินได้
ทิพพโสต มีหูทิพย์
เจโตปริยญาณ กำหนดรู้ใจผ็อื่นได้
ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติได้
ทิพพจักขุ มีตาทิพย์
อาสวักขยญาณ รู้การทำอาสวะให้สิ้นไป

2007年6月4日月曜日

2007年6月3日日曜日

วิกิสปีชีส์

เอกซะเมตร เป็นหน่วยวัดความยาว มีขนาดเท่ากับ 1 x 10 เมตร มักย่อว่า Em จากภาษาอังกฤษ exametre
1 เอกซะเมตร เท่ากับ 1,000 เพตะเมตร
1,000 เอกซะเมตร เท่ากับ 1 เซตตะเมตร

แก้วตาขวัญใจ

เพลงพระราชนิพนธ์ แก้วตาขวัญใจ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๒ ทรงพระราชนิพนธ์ในพ.ศ. ๒๔๙๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นเพลงในจังหวะวอลท์ซ


2007年6月2日土曜日

อำเภอกันตัง

สถานีรถไฟ ตั้งอยู่บ้านนาชะอัง หมู่ 2 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เป็นสถานีรถไฟชั้น 4 ของทางรถไฟสายใต้ตารางเวลาการเดินรถ

หมายเหตุ : ดพ= รถด่วนพิเศษ | ด= รถด่วน | ร= รถเร็ว | ธ= รถธรรมดา | ช= รถชานเมือง | ท= รถท้องถิ่น | น= รถนำเที่ยว | ส= รถสินค้าเที่ยวขึ้น

รหัส  : 4184
ชื่อภาษาไทย  : นาชะอัง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Na Cha-ang
ชื่อย่อภาษาไทย :
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :
ชั้นสถานี  : สถานีชั้น 4
ระบบอาณัติสัญญาณ : ประแจกลไฟฟ้า ไฟ 3 สี 3 ท่า
พิกัดที่ตั้ง  : 463+620
ที่อยู่  : ถ.รพช.ชพ.3173 บ้านนาชะอัง หมู่ 2 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

2007年6月1日金曜日

หาดทรายรี

หาดทรายรี เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดชุมพร อยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองชุมพร ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ ตาม ทางหลวง หมายเลข 4119 และ 4098 ประมาณ 20 กิโลเมตร มี รถโดยสาร วิ่งจากตัวเมืองถึง ชายหาด เป็นหาดทราย ที่ยาวและมี ทรายสีขาวสะอาดตา มี ที่พัก และ ร้านอาหาร บริการ ริมหาด บริเวณใกล้ๆ แนว ชายหาด
เป็นที่ตั้งของ อนุสรณ์สถาน ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผู้ทรงสถาปนา กองทัพเรือ อันทันสมัยให้กับ ประเทศไทย และเป็นที่เคารพสักการะของ ชาวชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง สำหรับ อนุสรณ์สถาน ของพระองค์ประกอบด้วย


สภามวยโลก

สภามวยโลก (World Boxing Council) (ตัวย่อ : WBC) สถาบันที่ดูแลและควบคุมการชกมวยสากลในระดับโลก สภามวยโลกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2506 ที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก โดยเริ่มแรกมีชาติสมาชิก 12 ประเทศ
ปัจจุบัน สำนักงานใหญ่สภามวยโลกตั้งอยู่ที่กรุงเม็กซิโก ซิตี้ ประเทศเม็กซิโก ดำเนินงานโดย นายโฮเซ่ สุไลมาน (Jose Sulaiman) ชาวเม็กซิกัน เป็นประธานสถาบัน เป็นสถาบันมวยสากลที่ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานที่สุดในโลก มีจำนานชาติสมาชิกมากที่สุดในโลก
ในเมืองไทย เดิมสภามวยโลกอยู่ในความดูแลของ นายสหสมภพ ศรีสมวงศ์ แต่เมื่อนายสหสมภพได้เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2543 พล.ต.อ. โกวิท ภักดีภูมิ ได้เป็นผู้ดำเนินงานต่อ โดยเป็นประธานสภามวยแห่งเอเชีย (Asia Boxing Council - ABCO)สถาบันมวยของทวีปเอเชียที่สภามวยโลกให้การยอมรับด้วย สำหรับนักมวยไทยที่เคยเป็นแชมป์โลกของสถาบันนี้มีมาแล้ว 17 คน ได้แก่ ชาติชาย เชี่ยวน้อย, เวนิส บ.ข.ส., แสนศักดิ์ �! �มืองสุรินทร์, เนตรน้อย ศ.วรสิงห์, พเยาว์ พูลธรัตน์, สด จิตรลดา, สามารถ พยัคฆ์อรุณ, นภา เกียรติวันชัย, เมืองชัย กิตติเกษม, สมาน ส.จาตุรงค์, ศิริมงคล สิงห์มนัสศักดิ์, ฉัตรชัย อีลิทยิม, วันดี สิงห์วังชา, วีระพล นครหลวงโปรโมชั่น, เม็ดเงิน กระทิงแดงยิม, พงษ์ศักดิ์เล็ก กระทิงแดงยิม และ โอเล่ห์ดง กระทิงแดงยิม